Жирэмслэлт ба төрөлт

Тамхи жирэмслэлт, урагт хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Тамхи жирэмслэлтэнд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Жирэмсэн үедээ тамхи татах, дам тамхидалтанд өртөх нь маш ноцтой байдалд хүргэх аюултай. Доорх эрсдэлүүдэд өртөх нь жирэмсэн үедээ тамхи хэрэглэдэг эмэгтэйчүүд хэрэглэдэггүй эмэгтэйчүүдээс илүү: