Дотоод шүүрэл

Насанд хүрэгчдийн таргалалт өвчний менежментийн тойм

 Оршил — Илүүдэл жин, таргалалттай холбоотой өвчлөл, нас баралт 2500 гаруй жилийн өмнөөс буюу Гиппократын үеэс анагаахын салбарт танигдсан. Биеийн жингийн индексийг тодорхойлсны үндсэн дээр хэрэв БЖИ 25-29.9 кг/м2  бол илүүдэл жинтэй, БЖИ ≥30 кг/м2  бол таргалалттай, БЖИ ≥40 кг/м2 (эсвэл ≥35 кг/м2  ба хавсарсан өвчтэй) бол хүнд хэлбэрийн таргалалттай гэж үзнэ.

Өнчин тархины хавдрууд

Өнчин тархины хавдрууд (голчлон дандаа хоргүй аденома байдаг) нь гавлын доторх нийт хавдрын 10%-г эзэлдэг. Тэдгээрийг хэмжээгээр нь микроаденом /<1cм/ ба макроаденом />1cм/ гэж хуваадаг.Харин гистологи бүтцээр нь дараах байдлаар 3 ангилдаг.

Бамбай булчирхайн үрэвсэл, түүний төрлүүд

Бамбай булчирхайн үрэвслийн үед тухайн хүнд түр зуурын тиреотоксикоз илэрч дараа нь гипотироидизм-д ордог. Аутоиммунийн шалтгаант энэхүү гипотироидизм нь Хашимотогийн тироидит, атрофик тироидит гэсэн 2 үндсэн хэлбэртэй.

Чихрийн шижингийн хүндрэлүүд, авах арга хэмжээ /II хэсэг/

ЧШ 1 ба 2-р хэлбэрийн үед гипергликемийн хяналт сайн байх нь бичил судасны хүндрэлүүдээс сэргийлэх гол түлхүүр гэдгийг проспектив судалгаанууд харуулж байна. Цогц байдлаар эмчлэхийн тулд судасны ерөнхий эрсдлүүдийг үнэлнэ, жнь: артерийн даралт, холестрол, тамхидалт гэх мэт.