Бидний тухай

MedWebMon.org вэб сайт нь Монголын анагаах ухааны боловсролын салбарт өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах зорилгоор 2014 оны 10 сарын 22 нд албан ёсоор байгуулагдсан. Орчин үеийн нотолгоонд суурилсан онол, эмнэлзүйн мэдээллийг цаг алдалгүй шинэчлэн хүргэж, дэлхийн анагаах ухааны хөгжлийн чиг хандлагатай хөл нийлэн алхах боломжийг анагаах ухааны оюутан, судлаач, мэргэшигч эмч, мэргэжигч эмч, эмнэлзүйн эмч нарт бүрдүүлнэ.