Амьсгал судлал

Хүүхдийн Бронхиолитын тодорхойлолт, эмнэлзүй, үнэлгээ

Бронхиолит буюу эн тэргүүнд амьсгалын жижиг замыг болох амьсгалын доод замын (бронхиол) халдвар бага насны хүүхэд болон 12 -с бага сартай хүүхдүүд эмнэлэгт хэвтэх, өвчлөх нийтлэг шалтгаан юм.

Бронхиолит гэдэг нь амьсгалын доод замын халдварын улмаас шуугиант амьсгал эсвэл хэржигнүүр үүсч, амьсгалын дээд замын зовиурууд (нусхайралт гэх мэт) илэрдэг онцлогтой, хоёроос бага насны хүүхдэд тохиолддог эмнэлзүйн хам шинж юм

Амьсгалын дээд замын бачуурал буюу Ларинготрахейтитийн Менежмент

Амьсгалын дээд замын бачуурал буюу ларинготрахейтит (laryngotracheitis) нь амьсгал авалтанд бачуурч, хуцуулан ханиаж, хоолой сөөх шинжээр илэрдэг, голчлон 6 сараас 3 настай хүүхдүүдэд тохиолддог параинфлуенза вирусын шалтгаантай амьсгалын замын өвчин юм.

Хүүхдийн ханиад шуухинаа : Эмнэлзүйн илрэл ба оношилгоо

Ханиад шуухинаа гэдэг нь амьсгалын дээд замын вирусын халдвараар үүсгэгдэж өөрөө аяндаа эдгэрдэг, янз бүрийн хүндийн зэргээр явагдаж, найтаах, хамар бөглөрөх, хамраас нус гарах, хоолой үрэвсэх, ханиалгах, бага зэрэг халуурах, толгой өвдөх, болон бие сулрах шинжээр илэрдэг, цочмог эмгэг юм.

Хүүхдийн ханиад шуухинаа (common cold) : Эмчилгээ

Ханиад шуухинаа гэдэг нь амьсгалын дээд замын вирусын халдвараар үүсгэгдэж өөрөө аяндаа эдгэрдэг, янз бүрийн хүндийн зэргээр явагдаж, найтаах, хамар бөглөрөх, хамраас нус гарах, хоолой үрэвсэх, ханиалгах, бага зэрэг халуурах, толгой өвдөх, болон бие сулрах шинжээр илэрдэг, цочмог эмгэг юм.

Уушигны архаг бөглөрөлтөт өвчин: Тодорхойлолт, эмнэлзүйн илрэл, оношилгоо ба үе шат

Уушигны архаг бөглөрөлтөт өвчин (УАБӨ) гэдэг нь амьсгалын замыг хамарч амьсгалын агаарын урсгалыг хязгаарладаг онцлогтой амьсгалын замын эмгэг юм [1,2]. Энэхүү эмгэгт хүн амын 5%-аас илүү нь өртсөн бөгөөд нас баралт болон өвчлөлт өндөртэй байдаг [3].

Цээжээр өвдөлтийг үүсгэгч эмгэгүүд, тэдгээрийн ялган оношлогооны сэжүүр

Цээжээр нь өвдөлт илэрч буй өвчтнүүдэд хийх ялган оношилгоо хөнгөн зэргийн араг ясны булчингийн өвдөлтөөс амь насанд аюултай зүрхний өвчинг хүртэл хамрах өргөн хүрээг хамардаг. Энэ сэдэвт анхан шатны эмнэлэгт тулгардаг харьцангуй нийтлэг тохиолддог цээжний өвдөлтийн ялган оношилгоог багтаасан. Зүрхний гаралтай цээжний өвдөлтийг тусад нь сэдэв болгон оруулсан ( “Зүрх судасны шалтгаант цээжний өвдөлтийн ялган оношлогоо сэдвээс уншина уу).