Uncategorized

Эсийн үхэл: Некроз ба бусад дэд хэлбэрүүд

Некроз гэдэг нь цогцос хэмээх утгатай “necros” гэсэн үгнээс гаралтай. Некрозын үед эс, эсийн эрхтэнцрүүд хавагнасан эсвэл сийвэнгийн мембран урагдаж дотор агуулагдахуун гадагш гоожсон байгаа нь гэрлийн, электрон миксроскопиор тод харагддаг. Мөн “oncosis” гэдэг нь хавдах хэмээх Грек үгнээс гаралтай тул зарим судлаачид “хавант үхжил (oncotic necrosis)” хэмээх нэр томъёог ашиглаж байжээ. 

Бушке – Оллендорфф синдром /Buschke-Ollendorff syndrome/

Саяхан Өмнөговь аймагт Ревматойд аритрит  өвчний учир хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгосон эмэгтэйн бүх үений рентген зураг авсан байна. Ингээд зураг авсны дараа Өмнөговь аймгийн БОЭТ – н Дүрслэл оношилгооны их эмч Бушке – Оллендорфф синдром гэсэн оношийн таамаглал дэвшүүлж энэ талаар унших шалтаг гарсан нь та бүхэнд хүргэж буй энэ мэдээллийн суурь болсон юм.

Галын шалтгаант амьсгалын замын гэмтэл

1942 онд Cocoanut Grove шөнийн цэнгээний газрын галын сүйрлээс хойш Амьсгалын замын гэмтэл галд өртсөн хохирогчдод эмнэлзүйн чухал асуудал болдог гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн.  Галын шалтгаант гэмтлийг эмчилж буй олон жилийн туршлага хуримтлагдсаар байгаа ч амьсгалын замын гэмтлийн бүрдэл физиологийн үйл явц муу ойлгогдсон, оношийн шалгуур тодорхойгүй, өвөрмөц эмчилгээний оролдлогууд үр дүнгүй, нас баралтын эрсдэлийг тооцоолоход төвөгтэй байсаар ба амьдрагчдад цаашид удаан хугацааны үлдэц эмгэгтэй үлдсээр байна.

Глюкокортикойд эмчилгээний  дархлаа тогтолцоонд үзүүлэх  нөлөө

Глюкокортикойдууд (кортикостеройдууд) нь Т болон  В эсээр нөхцөлдөх өвөрмөц дархлааны хариу урвалыг төдийгүй фагоцитүүдийн үйл ажиллагаанд хүчтэй нөлөө үзүүлж өргөн хүрээтэйгээр дарангуйлдаг. Өвөрмөц болон өвөрмөц бус дархлаа хоёуланд нь дархлаа дарангуйлдаг нөлөө үзүүлдэг учир глюкокортикойдууд нь аутоиммун өвчнүүд болон хурц үрвсэлт өвчүүдийн менежментэд гайхалтай үр дүн харуулдаг. [1]

Умайн хүзүүний хавдрын эрт илрүүлэг:  Харааны үзлэгийн арга

Люголийн иодыг түрхэж умайн хүзүүний харааны үзлэгээр умайн хүзүүний хавдрыг эрт илрүүлэх аргыг Шиллер 1930 онд анх хэрэглэж тодорхойлсон [1]. Гэхдээ Шиллерийн сорил нь өвөрөмц чанар муу байсан тул умайн хүзүүний цитологи шинжилгээгээр бүрэн солигдсон юм.