Эм судлал

Архаг лимфолейкозын байнд чиглэсэн эмчилгээний явц

Сүүлийн хэдэн 10 жил архаг лимфоцитын лейкемийн эмчилгээнд эс хордуулах эмүүд хүчин зүтгэж байсан ба анти-CD20 моноклонал эсрэгбие нэмэгдснээр ач тус өссөн юм. Гэхдээ сүүлийн 5 жил байнд чиглэсэн эмүүд CLL-ийн менежмент болон үр дүнг үндсээр нь өөрчилсөн.

Ингаляциар анестезид хэрэглэдэг агентууд унатуулгын үед системд үзүүлэх нөлөө

Энэхүү сэдэвт ингаляциар хэрэглэдэг мэдээгүйжүүлгийн эмийн бодисуудыг унатуулгат хэрэглэх явцад өвчтний эрхтэн тогтолцоонд хэрхэн нөлөөлдөг, мэдээгүйжүүлгийн эмч юуг анхаарах хэрэгтэйг багтаасан.

Ингаляцийн мэдээгүйжүүлэгч агентууд нь анестезиологич эмч нарт холбоотой мэдээгүйжүүлгийн эмүүдийн чухал ангийн нэг юм.

Цус тогтоох эмчилгээнд Аминокапроны хүчил буюу (EACA) хэрэглэх нь

Фибриний хайлалтыг хориглогч буюу Аминокапроны хүчил буюу (EACA) химийн бүтцийн хувьд лизин амин хүчилтэй адилхан бөгөөд фибрин хайлалтын эсрэг үйлчилгээгий нийлэг бэлдмэл юм. Уг бэлдмэл плазминогений идэвхийг өрсөлдөж дарангуйлдаг.

Цус тогтоох эмчилгээнд Дицинон хэрэглэх нь

Этамсилате /Ethamsylate/ буюу Дицинон (Dicynene/Dicynone) нь гемостазыг өдөөдөг эмийн зүйл юм. Уг эм нь капиллярийн эндотелийн эсэргүүцлийг нэмэгдүүлж, ялтас эсийн адгезийг дэмждэг. Түүнчлэн ялтас эсийн аггрегацийг бууруулдаг, судас өргөсгөдөг, капиллярийн нэвчилтийг нэмэгдүүлдэг простагландинуудын үйлдэл, биосинтезийг хориглох нөлөө үзүүлдэг.

Цус тогтоох эмчилгээнд Витамин К – г хэрэглэх нь

Витамин К нь цус рибосомын дараах хэлбэржилтэнд орсоноор цус бүлэгнэх тогтолцооны протромбин ба VII, IX, X хүчин зүйлийн биологийн идэвхийг сэдээдэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Витамин К хамааралт цус бүлэгнэлтийн хүчин зүйлүүд буюу уургууд цус бүлэгнэх шат дараалсан урвалыг гүйцэтгэхийн тулд кальцийн ионтой (Ca2+) холбогдох чадвартай байх хэрэгтэй.