Эмгэг жам

Могойн хорны найрлага

Могойн хорны найрлага

Могойн хорны хуурай жингийн 90% гаруй нь уураг. Ямар төрөл зүйлийн хорт могой гэдгээс үл хамааран могойн хоронд 100 гаруй нэр төрлийн уураг агуулагддаг: энзимүүд, энзимийн биш полипептид хорууд, мэдрэл өсөлтийн хүчин зүйл /nerve growth factor/ гэх мэт хорт үйлчилгээгүй уургууд гэх мэт.

Эмбол

Эмбол гэдэг нь үүссэн газраасаа алсад зөөвөрлөгдсөн, судасны дотор ханатай холбогдсон хатуу, шингэн эсвэл хийн масс бөгөөд энэ нь эдийн үйл ажиллагааг алдагдуулж, цус харвалт үүсгэнэ. Эмболийн ихэнхи нь тромб байдаг учраас “тромбэмбол” гэсэн нэршил их хэрэглэгддэг. Ховор тохиолдох эмболийн төрөлд: өөхөн дуслууд, азотын хийн бөмбөлөг, атеросклерозын хэсгэнцэр (холестролын эмбол), хавдрын хэсэг, ясны чөмөг, гадны биет зэрэг багтана.

Эсийн дасан зохицлын өсөлт ба ялгаран хөгжил (атрофи, гипертрофи, гиперплази, метаплази)

Орчны өөрчлөлтийн хариуд эсийн хэмжээ, тоо, фенотип, бодисын солилцооны идэвхи, эсвэл үйл ажиллагаанд гарч буй эргэх өөрчлөлтийг эсийн дасан зохицол (адаптаци) гэдэг. Дасан зохицлын хэд хэдэн тодорхой хэлбэр бий.

Гемостаз (анхдагч болон хоёрдогч гемостаз буюу цус бүлэгнэлт)

Гемостазыг “судасны гэмтсэн талбайд цусны бүлэн үүсэх үйл явц юм” гэж энгийнээр тодорхойлж болох юм. Гемостаз нь амьдралд орлуулагдашгүй чухал бөгөөд түүний эмгэгүүдийг өргөн хүрээнд янз бүрийн зэрэг болгож үздэг ч 2 том бүлэгт хуваадаг.

Парацетамол гэж юу вэ?

Анх 1955 онд эмнэлзүйд  нэвтэрснийхээ дараагаар ацетаминофен буюу acetaminophen (N-acetyl-p-aminophenol; APAP; парацетамол – paracetamol) Америкийн хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг өвчин намдаах – халуун бууруулах /analgesic-antipyretic/ эмийн зүйл болж эхэлсэн юм.

Жирэмсэн эмэгтэйн дотоод шүүрлийн физиологийн онцлог

Өнчин тархи

Хэвийн жирэмсэнд өнчин тархи ойролцоогоор 135% томордог. Томролын энэхүү хэмжээ нь харааны мэдрэлийн зөрлөгийг нүдний хараа буурахуйц дарахад хангалттай гэж үзсэн байдаг хэдий ч үүний улмаас хараа муудах нь ховор тохиолддог.