Author: Намуун Дэлгэрэх

Хүүхдийн Тархины Саа/Cerebral palsy (оношилгоо, эмчилгээ)

Хүүхдийн Тархины Саа/Cerebral palsy (тархвар зүй, шалтгаан, эмнэлзүй)

Төмрийн хордолт (ялган оношилгоо, эмчилгээ)

Төмрийн хордолт (эмгэгжам, шалтгаан, оношилгоо)

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент (III хэсэг)

Хүүхдийн яаралтай тусламжийн менежмент (II хэсэг)