Author: Мягмарсүрэн

Хүүхдийн менингококкт халдварын эмнэлзүй

Төрөхөөс өмнөх үеийн хатгалтын бус сорил (Noninvasive Prenatal Testing)

IgA Нефропати (Бержийн өвчин)

Түүдгэнцрийн гэмтлийн эмгэгжам

Хүйн судас

Хүй нь 2 артер, 1 вен, аллонтойн бүрхүүл ба хүй – чацархайн сувгийн үлдэгдэл, цэлцгэнэсэн бодис Вартоны шүүрэл (Wharton jelly) зэргээс бүтнэ.

Өмнөх кесар хагалгааны дараах умайн урагдлын эрсдлийг үнэлэх нь

Өмнөх кесар хагалгааны дараах эмнэлзүйн ноцтой умайн урагдал нь серозийг хамарсан умайн бүх хананы бүрэн урагдалд хүргэж эх ба ургийн эрүүл мэнд, амь насанд шууд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Хүнд цус алдалт, давсаг урагдах, умай тайруулах, умайн хүчилтөрөгчийн дутмагшилтай холбоотой нярайн янз бүрийн өвчлөл зэрэг урхаг үр дагавар олныг дагуулна.