Author: Баттуяа

Хүүхэн харааны урвалууд

Хүүхэн харааны анатоми

Хүүхэн хараа нь солонгон бүрхүүлийн дунд байрлах бөгөөд нүдрүү орох гэрлийн хэмжээг тохируулдаг. Хүүхэн хараа хэвийн үед 3-4мм хэмжээтэй байна.

Нулимсны сувганцрын үрэвсэл

Нулимсны сувганцрын үрэвсэл нь 40-с дээш насанд ихэвчлэн тохиолддог.

Нулимсны зам сэтгүүрдэх

Төрөлхийн нулимсны замын бөглөрөлтэй 13 сартай болон түүнээс бага настай өвчтөнүүдийн 90%-д сэтгүүрдэх нь дангаараа эмчилгээ болдог.

Нулимсны хүүдийн үрэвсэл (Дакриоцистит)

Шалтгаан:
Хүүхдэд: Staphylococcus aureus, B hemolytic  Streptococcus  ба  Pneumococcus, Haemophilus influenzae

Миопи (ойрын хараат)

Миопи эсвэл ойрын хараат нь нүдний хугарлын гажиг буюу энэ нь нүд юмсыг тод харахын тулд гэрлийг зөв хугалж нэг фокус үүсгэж чадахгүй байхыг хэлнэ. Миопийн үед ойрын юмс тод харагдах боловч холын эд юмс бүрэлзэж харагдана.