Сараар: February 2017

TORCH бүрдлийн “R” буюу “Улаанууд” өвчний оношилгоо, эмчилгээний менежмент

TORCH бүрдлийн R буюу Улаануудын халдварын оношилгоо, эмчилгээний менежментийн талаар энд дурдана. Токсоплазмын талаарх мэдээллийг энд дарж уншина уу. Бусад халдваруудын талаарх мэдээллийг энд дарж уншина уу.

ЦДШ : Гемоглобин

Гемоглобин аминхүчлүүдээс бүрдсэн глобин уураг, ба төмрийн атом, улаан нөсөө порфириноос тогтсон гемээс тогтдог бөгөөд хүчилтөрөгч, нүүрсхүчлийн давхар ислийг зөөвөрлөдөг улаан эсийн үндсэн бүрэлдэхүүн юм. Энэхүү төмрийн нөсөө хүчилтөрөгчтэй холбогдсоноор цусны улаан өнгийг үүсгэдэг. Гемоглобин грам тутамдаа 1,34 мл хүчилтөрөгч/100 мл цус тээвэрлэх боломжтой. Харин улаан эс бүр харилцан адилгүй хэмжээний гемоглобин агуулах тул цус хүчилтөрөгчийг зөөвөрлөх чадамж улаан эсийн тооноос илүүтэй гемоглобины концентрацитай шууд хамааралтай.

TORCH бүрдэл, “О” буюу бусад халдварт өвчний оношилгоо, эмчилгээ

TORCH бүрдлийн “O” буюу бусад халдварууд болох Варицелла зоостер, Парвовирус – В19, Тэмбүү, Коксаки вирус, Листерозын оношилгоо, эмчилгээний талаар энэхүү мэдээлэлд хүргэж байна.

Варицелла зоостер

Варицелла Зоостер вирус нь херпес вирусын бүлд хамаарагдана. Өөрөөр Chickenpox гэж нэрлэх нь ч бий. Энэ нь цочмог, анхдагч халдварт өвчин юм. Бид энэхүү үүсгэгчээр нөхцөлддөг өвчнийг Салхин цэцэг гэж нэрлэдэг билээ. Өвчний нууц үе 15 өдөр бөгөөд тууралт гарахаас 2 өдрийн өмнө ба тууралтаас хойшхи 5 өдрийн хугацаанд халдвар дамждаг. Анх удаагаа Варицелла зоостер вирусын халдвар авч салхин цэцэг өвчин туссан бол уг вирус нугасны арын зангилаанд байрлан хэдэн жилээр далд хэлбэрт шилжинэ. Эзэн биеийн дархлаа өөрчлөгдмөгц дахин идэвхжиж бүслүүр үлд гэх мэт мэдрэл дагасан цэврүүт тууралт гардаг.

TORCH бүрдэл: Токсопламз Гондий оношилгоо, эмчилгээ

TORCH бүрдлийн Токсоплазм халдварын талаарх оношилгоо, эмчилгээний мэдээллийг энэхүү сэдэв багтаасан. Түүний эмнэлзүйн талаарх мэдээллийг энд дарж уншаарай. Харин TORCH бүрдлийн оношилгоо, шинжилгээний дүгнэлтийн талаарх мэдээллийг энд дарж уншина уу.