Сараар: December 2016

Витамин Д дутлын эмчилгээ

Витамин Д – н дутагдал — Витамин Д – н түвшин бага (25(OH)D <20 нг/мЛ (50 nmol/L)) эсвэл рахиттай хүүхдүүдэд витамин Д нөхөх эмчилгээ хийнэ. Эмнэлзүйн туршилгаар витамин Д нөхөх эмчилгээний олон төрлийн хувилбар бий.