Сараар: June 2016

Шумууланд хазуулах үеийн эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт

Шумууланд хазуулсны дараа түүний шүлсэнд байдаг уургуудын эсрэг дархлааны хариу урвал өрнөнө. Шумууланд хазуулсан ихэнх хүмүүст дархлааны хариу урвал өрнөдөг ч цөөн тооны хүмүүст эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий харшлын урвал өрнөдөг (хэсэг газрын ноцтой хариу урвал).

Зүрхний дутагдалтай өвчтөний артерийн даралт ихдэлтийн эмчилгээ

Артерийн даралт ихдэхэд зүрхний ажил нэмэгдснээр зүүн ховдлын гипертрофи, зүрхний титэм судасны өвчин үүсэх эрсдэлт хүчин зүйл болдог, мөн зүрхний дутагдалд хүргэдэг тул эдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйлсээс хамгийн засах боломжтой нь артерийн даралт ихдэлт юм.