Сараар: September 2015

Хүүхдийн ханиад шуухинаа : Эмнэлзүйн илрэл ба оношилгоо

Ханиад шуухинаа гэдэг нь амьсгалын дээд замын вирусын халдвараар үүсгэгдэж өөрөө аяндаа эдгэрдэг, янз бүрийн хүндийн зэргээр явагдаж, найтаах, хамар бөглөрөх, хамраас нус гарах, хоолой үрэвсэх, ханиалгах, бага зэрэг халуурах, толгой өвдөх, болон бие сулрах шинжээр илэрдэг, цочмог эмгэг юм.

Хүүхдийн ханиад шуухинаа (common cold) : Эмчилгээ

Ханиад шуухинаа гэдэг нь амьсгалын дээд замын вирусын халдвараар үүсгэгдэж өөрөө аяндаа эдгэрдэг, янз бүрийн хүндийн зэргээр явагдаж, найтаах, хамар бөглөрөх, хамраас нус гарах, хоолой үрэвсэх, ханиалгах, бага зэрэг халуурах, толгой өвдөх, болон бие сулрах шинжээр илэрдэг, цочмог эмгэг юм.

Архины гүнзгий хордлого буюу Верникийн Энцефалопати /Wernicke Encephalopathy/

Верник – Корсакоффийн синдром нь тиамин (витамин B1) – ы дутагдлаас үүсдэг сайтар судлагдсан мэдрэлийн талаас илэрдэг хүндрэл юм. Уг хам шинжийн нэршил нь ч гэсэн тухайн өвчний үе шатыг   илэрхийлдэг юм. Верникийн энцефалопати бол амь нас, мэдрэлийн үхжилтээс урьдчилан сэргийлэх яаралтай эмчилгээ шаарддаг цочмог хам шинж юм.

Хүүхдийн цочмог суулгалт (Үндсэн ойлголт)

 

Суулгалт гэдэгт шингэн буюу усархаг баах, буюу хүүхдийн өтгөнөө гаргах давтамж их болохыг хэлдэг бөгөөд бараг бүх хүүхдийн амьдралын аль нэг үед тохиолдсон байдаг. Суулгалт нь нийтлэг тохиолддог ч ноцтой байх ховор ч тусламж хүсэх үед ойлгох нь чухал юм.

Насанд хүрэгчдийн Гэдэс Цочролын Хам Шинж : эмнэлзүй, оношилгоо

Гэдэс цочролын хам шинж (ГЦХШ) буюу Irritable Bowel Syndrome (IBS) гэдэг нь ямар нэг шалтгаангүйгээр гэдэсний хэвшмэл үйл ажиллагааны алдагдал болон хэвлийн архаг өвдөлт илэрдэг онцлогтой ходоод-гэдэсний хам шинж юм.

Гепатит Е вирусын халдвар

Гепатит Е вирус нь өтгөн-мөр-амын зарчмаар халдварлаж вирусын шалтгаант элэгний цочмог үрэвсэл үүсгэдэг. Энэхүү вирусын халдварын анхны дэгдэлт 1955 онд Энэтхэгийн Шинэ Дэлхи-д (New Delhi) тэмдэглэгдсэн.