Сараар: June 2015

Жирэмсэн эмэгтэйн биед үүсэх физиологийн өөрчлөлт

Жирэмсний эхэн үе – Жирэмсний эхэн үед ургийн хөгжил, шар бие, ихэс үүсэн хөгжихийн зэрэгцээ өсөлтийн хүчин зүйлс болон бусад бодисууд ялгарснаар эхийн цусан дах дааврын хэмжээ нэмэгддэг. Үүний үр дүнд эхийн зүрх судас, амьсгалын, бэлгийн зам зэрэг бүхий эрхтэн тогтолцоонд өөрчлөлт бий болдог.

Нугаламын хажуугийн соматик мэдрэлийн хориг /Paravertebral somatic nerve block/

Уг хоригийг нурууны аль ч түвшинд хийж болох боловч, ихэнх тохиолдолд цээжний болон бүсэлхийн нугалмаас дээшхи түвшинд гүйцэтгэдэг. Нугаламын хажуугийн хоригийг түгээмэл заалт бол хөх ба цээжний мэс ажилбар, мэс ажилбарын дараах өвдөлт намдаалт, хавирганы хугарлын үед өвдөлт намдаах зэрэг болно.