Сараар: May 2015

Угаарын хийн хордлогын эмгэг физиологи, эмнэлзүй, оношлогоо

Карбон моноксид (CO) буюу Угаарын хий нь үнэргүй, амтгүй, өнгөгүй, гидрокарбоны исэлдэлтээр бий болдог цочрол үүсгэдэгүй хий юм.  СО-ийн атмосфер дэх концентраци нь 0,001%-аас бага хэсгийг эзэлдэг боловч хотын агаарт эсвэл битүү орчинд өндөр байх боломжтой.

Насанд хүрэгчдэд шингэн нөхөх, хадгалах эмчилгээ

Бөөрний шийдвэрлэх үүрэг нь цусны эргэлтийн үр дүнтэй эзлэхүүн болон сийвэнгийн осмос барих төдийгүй электролитын гомеостазыг барих юм.  Хэвийн нөхцөлд бөөр нь ус болон электролитын ялгарлыг болон хэрэглээг янз бүрээр зохицуулдаг \1\, ялангуяа шингэний хэрэгцээг хадгалахад чухал үүрэгтэй билээ.

Хүзүүний мэдрэлийн сүлжээнд хориг хийх

Хүзүү орчмын мэс ажилбарын үед захын мэдрэлийн хоригийг  хүзүүний өнгөц ба гүний мэдрэлийн  сүлжээнд хийнэ. Эдгээр хоригийг мэс засал хийхэд (жишээ нь: гүрээний төгслөглийн артерийг тайрах /carotid endarterectomy/) мөн мэс заслын дараа мэдээгүйжүүлж өвдөлт намдаах (жишээ нь: бамбай булчирхайн мэс засал) зорилгоор хийж болно.

Гипотироидизм

Иодын дутагдал нь дэлхий дахинд гипотироидизм үүсгэх хамгийн гол шалтгаан юм. Иод дутагдалтай бүс, аутоиммуны өвчин (Хашимотогийн тироидит) ба

Глаукома-ын эмгэг физиологи ба орчин үеийн оношлогоо, эмчилгээ

Дэлхий дахинд харааны алдагдал үүсгэж буй тэргүүлэх шалтгаан нь глаукома юм. Глаукома нь харьцангуй хожуу шатандаа ортол шинж тэмдэггүй байдаг тул хожуу оношлогдох нь их байдаг. Энэхүү өвчний эмгэг физиологи, оношлогоо болон эмчилгээ ерөнхийдөө тодорхой болж байгаа тул өрхийн эмч нар