Сараар: April 2015

Захын мэдрэлд хориг хийх ерөнхий ойлголт

Захын мэдрэлийн  хориг нь мэс заслын олон ажилбарт хэрэглэгддэг аюул багатай, үр дүнтэй хэсгийн мэдээгүйжүүлгийн арга юм. Ерөнхий унтуулгатай мэс ажилбарын бэлтгэл үед ч хэсгийн мэдээ алдуулалт хийх нь өвчтөнд сайн нөлөө үзүүлдэг.

Ясанд шингэн сэлбэх

Цусны эргэлтийг тогтворжуулах нь сэхээн амьдруулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг билээ. Зүрх-уушигны сэхээн амьдруулалтын үед сэхээн амьдруулалтыг тасалдуулах шаардлагагүй, хамгийн боломжит, том венд хатгалт хийж авах хэрэгтэй болдог.

Уушигны архаг бөглөрөлтөт өвчин: Тодорхойлолт, эмнэлзүйн илрэл, оношлогоо ба үе шат

Уушигны архаг бөглөрөлтөт өвчин (УАБӨ) гэдэг нь амьсгалын замыг хамарч амьсгалын агаарын урсгалыг хязгаарладаг онцлогтой амьсгалын замын эмгэг юм [1,2]. Энэхүү эмгэгт хүн амын 5%-аас илүү нь өртсөн бөгөөд нас баралт болон өвчлөлт өндөртэй байдаг [3].

Хэвийн бус төрөлт

Урагт бүтэлтийн шинж тэмдэг илрэх эсвэл тавилан муутай шинж тэмдэг (умайн хүзүүний нээгдэлт удаашрах ба түрүүлсэн хэсэгийн суулт удаашрах зэрэг) илэрхэд төрөлтийг хэвийн бус гэж үздэг. Мөн ургийн буруу тавил, олон жирэмсэн, умайн сорвижилт, ураг эндсэн асуумжтай зэрэг нь тохиолдлуудад төрөлтийг хэвийн гэж үздэггүй.

Элэгний идээт буглаа – /Pyonegic Liver Abscess/

Анхнаасаа элгэнд халдвар орох юм уу, эсвэл хэвлийн эрхтний идээт хүндрэл болж элэгний аль нэг хэсэгт идээ хуралдан тогтохыг ийнхүү нэрлэдэг. /Мэс заслын өвчиний сурах бичиг/

Тархалт

Ochsner and DeBakey гэх эрдэмтэд 1938 онд элэгний идээт бэтэгний 47 тохиолдлыг илрүүлж, шинжлэх ухааны бүтээл хийж  байжээ.