Сараар: March 2015

Жирэмсэн бус эмэгтэйчүүдийн бэлгийн замаас цус алдалтын ялган оношлогоо (II хэсэг)

Энэхүү сэдэвт эмэгтэйчүүдийн бэлгийн замаас умайгаас бусад гаралтай  цус алдалтын ялган оншилгоог багтаасан. Умайн гаралтай үтрээгээр цус алдалтыг тусад нь сэдэв болгосон (унших: “Жирэмсэн бус эмэгтэйн умайн гаралтай цус алдалтын ялган оношлогоо“)

Элэгний эсийн анхдагч хавдрын (Hepatocellular carcinoma) эмнэлзүй, оношилгооны алгоритм

Элэгний эсийн хорт хавдар буюу Hepatocellular carcinoma (HCC) нь ихэвчлэн архаг элэгний өвчин буюу ялангуяа архаг В, С вирусын халдвар авч өвчилсөн хүмүүст уг вирусын халдварын  суурин дээр үүсдэг элэгний анхдагч хавдар юм. HCC  – г оношлоход нэг буюу түүнээс олон оношилгооны арга шаардагдах нь нэлээдгүй байдаг тул оношлоход хүндрэлтэй байх нь бий[1,2].

Жирэмсэн бус эмэгтэйн умайн гаралтай цус алдалтын ялган оношлогоо

Эмгэг цус алдалттай эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь үтрээнээс цус гарна гэсэн зовиур байдаг. Эмнэлзүйд умайн гаралтай цус алдалт ихэнхдээ анхаарал татдаг боловч анатомийн аль хэсгээс үүдэх боломжтой үүнд: бэлгийн доод зам (вулва, үтрээ, умайн хүзүү) эсвэл бэлгийн дээд зам (умайн бие, үрийн хоолой, өндгөвч).

Цэвэршилт

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлсноор цэвэршилт гэдэг нь физиологийн дагуу өндгөвчний фолликулын идэвхи алдагдсанаас биений юм бүрмөсөн зогсож, аменорой 1 жилээс дээш хугацаагаар илрэхийг цэвэршилт гэжээ.

Варикоцеле буюу Төмсөгний венийн бүдүүрэл

Ойролцоогоор, нийт насанд хүрсэн эрчүүдийн 10 – 25%, үргүйдэлтэй гэж оношилогдсон эрчүүдийн 1/3  – т варикоцеле оношилогддог. Гэвч, варикоцеле өвчтэй эрчүүдийн 10 – 15% – д л үргүйдлийн асуудал үүсдэг байна.

16 – р зуунд варикоцелийг эмнэлзүйд илрүүлжээ. Ambroïse Paré (1500-1590) гэгч алдартай мэс засалч анх удаагаа төмсөгний венийн судасны эмгэг өөрчлөлтийг илрүүлжээ.

Хөхний сүүний шалтгаант маститын эмчилгээ (Lactational mastitis)

Хөхний сүүний шалтгаант мастит (Буюу горьдолт)  гэж хөхний нэг хэсэг газар байрласан, өвдөлттэй эмзэглэл болон халууралт бүхий хөхний үрэвсэл хөхүүл эмэгтэйчүүдэд үүсэхийг хэлдэг.

Энэхүү сэдэвт хөхний сүүний шалтгаант маститын менежментийг тусгасан (хөхний буглааг тусгаагүй).