Сараар: January 2015

Үнхэлцэгний хөндийд яаралтай хатгалт хийх

Заалт

Перикардиоцинтез нь зүрхний чихэлдэлт үүссэн өвчтөнүүдэд яаралтай заалтаар хийгдэх процесс юм. Перикардын хөндийд шингэн хуримтлагдсанаар зүрхний эргэн тойрон дахь даралтыг ихэсгэдэг бөгөөд

Метаболизмын эцсийн бүтээгдэхүүнүүдийн эмнэлзүйн ач холбогдол

1.Ammonia (NH 3 )(шүвтэр, аммиак )

Уургийн метаболизмын  эцсийн бүтээгдэхүүн болох аммиак нь нарийн гэдэсний бактерууд болон бөөрний глутамин гидролизын оролцоотой үүсдэг. Хэвийн үед биед үүссэн аммиакын ихэнхи нь элэгний үүдэн венийн тогтолцоогоор дамжин өнгөрдөг ба элэг аммиакыг шээсний хүчил болгон хувиргадаг.

Бөөрний эсийн болон молекулын биологи

Бөөр нь биеийн  ялгаран хөгжил өндөртэй эрхтнүүдийн нэг юм. Үр хөврөлийн дүнд багадаа 30 өөр төрлийн эсүүдээс динамик завсрыг бүрхсэн маш олон сегментэлсэн нефронууд болон нэмчимхий капилляруудыг үүсдэг.

Нярайн сэхээн амьдруулалт

Өнөө үед нийт хүүхэд төрөлтийн ихэнхи нь үр дүнтэй амьсгалж, физиологийн хэвийн байдалд шилждэг бол 5-10%-д нь амьсгал зүрхний үйл ажиллагааг тогворжуулах идэвхтэй ажиллагаа шаарддаг.