Сараар: November 2014

Гар – хөл – амны өвчин ба Герпангина

Гар хөл болон амны өвчин (ГХА-ы өвчин) нь амны энантем болон  толбо, толбот-гүвдрүү эсвэл цэврүүнцэрт тууралт гар, хөл болон амаар (бусад хэсэгт гарах боломжтой) гардаг онцлогтой эмнэлзүйн хам шинж юм 

Дүлийрэлт буюу сонсгол алдагдал

Сонсголын бэрхшээл нь бараг хүн бүрт тулгардаг нийтлэг асуудал юм. Сонсголын алдагдал хөнгөн зэргийн эсвэл түр зуураас маш хүнд буюу эргэшгүй байдлаар тохиолдож болно. Нисэх, өндөр ууланд  аялах, мөн чихний халдварт эмгэг нь сонсгол богино хугацаанд бууруулах