Сар: November 2014

Гар – хөл – амны өвчин ба Герпангина

Гар хөл болон амны өвчин (ГХА-ы өвчин) нь амны энантем болон  толбо, толбот-гүвдрүү эсвэл цэврүүнцэрт тууралт гар, хөл болон амаар (бусад хэсэгт гарах боломжтой) гардаг онцлогтой эмнэлзүйн хам шинж юм 

Хэвлийн архаг ба дахилтат өвдөлт – Chronic/episodic abdominal pain

Хэвлийн архаг өвдөлт нь түгээмэл тохиолдох, зөв оношилгоо хийхэд ихээхэн сорилго болдог хам шинж юм.

Дүлийрэлт буюу сонсгол алдагдал

Сонсголын бэрхшээл нь бараг хүн бүрт тулгардаг нийтлэг асуудал юм. Сонсголын алдагдал хөнгөн зэргийн эсвэл түр зуураас маш хүнд буюу эргэшгүй байдлаар тохиолдож болно. Нисэх, өндөр ууланд  аялах, мөн чихний халдварт эмгэг нь сонсгол богино хугацаанд бууруулах

Цээжний өвчний ялган оношлогоо

Цээжээр нь өвдөхөд хүмүүс зүрх  өвдөөд гэж хэлдэг. Үнэндээ, зүрхний шигдээс, аортын дотор хана урагдах гэх мэт зүрх судасны хурц өвчнүүдийн үед цээжээр өвддөг.

Бруцеллоз үүсгэгчийн патогенез болон микробиологи

Бруцеллоз нь халдварлагдсан амьтдын (хонь, үхэр, ямаа, гахай буюу бусад амьтад) шингэнтэй буюу түүний гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнтэй хүрэлцсэнээс хүнд дамждаг

Хэвлийн цочмог өвдөлт