Сараар: October 2014

Уипплийн өвчин (Whipple disease)

Уипплийн өвчин нь грамм эерэг Tropheryma whipplei бактериар үүсгэгддэг архаг системийн өвчин юм. Үндсэндээ нарийн гэдсийг эмгэгшүүлдэг боловч үе, төв мэдрэлийн тогтолцоо,