Харшил/дархлаа судлал

Шумууланд хазуулах үеийн эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт

Шумууланд хазуулсны дараа түүний шүлсэнд байдаг уургуудын эсрэг дархлааны хариу урвал өрнөнө. Шумууланд хазуулсан ихэнх хүмүүст дархлааны хариу урвал өрнөдөг ч цөөн тооны хүмүүст эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий харшлын урвал өрнөдөг (хэсэг газрын ноцтой хариу урвал).

Анафилаксийн яаралтай менежмент

Анафилакси гэдэг бол амь насанд заналхийлсэн харшлын эсвэл хэт мэтрэгшилийн ноцтой хариу  урвал юм. Эмчилгээний зорилго нь эрт оношилж адреналин эмчилгээг эрт авч амь насанд заналхийлсэн хүндрэл буюу шок амьсгал, зүрх – судасны өөрчлөлтөөс сэргийлэх явдал мөн. 

Анафилаксийн оношилгоо

Анафилакси буюу харшилын хүнд хариу урвал нь амь насанд аюултай эмгэг өөрчлөлт юм. Үйлдвэржсэн орнуудад тохиолдол эрс нэмэгдэж байна. Анафилаксийг ялган оношилох нь түгээмэл байдаггүй нь бусад эмгэг нөхцлүүдтэй ижил шинжээр илрэх, эмнэлзүйд сонгодог байдлаар илэрдэггүйтэй холбоотой.

Үрэвсэл : Цагаан эс эндотелийн зайгаар гадагшлах эмгэг жам

Цагаан эсийн байрлал миграци болон хөдөлгөөн нарийн зохицуулагддаг. Цусны судас\мөн лимфойд болон лимфойд бус эд\ -ы интима дах эндотелийн дагуу үйл ажиллагааны олон янзаар зохицуулагддаг. Үүнд: судасны гөлгөр булчингийн тонус, хамгаалах урвал, ангиогенез, болон эдийн шингэний гемостаз орно.

Үрэвсэл : Цагаан эс микробыг залгих

Фагоцитоз нь төрөлхийн дархлааны хариуны гол хэсэг бөгөөд эсийн гаднах гадны биетийг залгих болон эсийн түвшинд таних үйл явц юм. Фагоцитозыг анхдагчаар макрофаг, нейтрофил, моноцит рецептор хамааралтайгаар хийх бөгөөд эдгээр эс нь дархлал хамгаалалын бүрдэл юм.