Яаралтай тусламж

Түргэвчилсэн хэт авианы оношилгоо хэсэг 2: Хэвлийн гол судас

Асуулт: хэвлийн гол судасны цүлхэн байна уу?

Гол судас өрцөөр  (гадаргуун анатоми: аймхай мөгөөрс) хэвлий рүү орон хэвлийн арын зайгаар явж бүсэлхийн 4-р нугалмын түвшинд ташааны ерөнхий артери (гадаргуун анатоми: хүйс орчим) болж 2 салдаг.

Могойд хазуулсан үед эрүүл мэндийн шатлал бүрт авах менежмент

Эрүүл мэндийн аль ч шатны эмнэлэг өөрийн хүчин чадалд тохирсон менежментийг могойд хазуулсан өвчтөн бүрт хэрэгжүүлнэ. Могойн хоронд ноцтой өртөх нь хорны ерөндөг, тусгай багаж, эмийн бодис, эмнэлгийн ажилчидын ур чадвар гэх мэт эмнэлгийн яаралтай тусламж шаардлагатай эмгэг нөхцөл юм.

Маллор-Вэйсс хам шинж (Mallory-Weiss syndrome )

Гэмтлийн гаралтай шокын үед шингэн, цус сэлбэх үндэс

Гэмтэгсдэд сэхээн амьдруулах тусламжийг эмнэлгийн өмнөх нөхцөлд эхлэж, эмнэлэг хүртэл үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ шингэн алдалтыг хязгаарлаж эдийн перфузи, хүчилтөрөгчийг шаардлагатай бол нөхөн, зорилгот түвшинд хадгалж эмнэлэгт хүргэнэ. Эмнэлгийн өмнөх нөхцөлд шингэн сэлбэлтийг эхлүүлж, ЯТТ-т үргэлжлүүлнэ. Эмнэлгийн өмнөх тусламжийн эн тэргүүний зорилт нь амь насанд аюултай эмгэгийг эмчилж, зохих дараагийн шатлал руу яаралтай тээвэрлэх юм. Цус алдалттай өвчтөнд хүчилтөрөгч хангалттай өгч, хангалттай амьсгалуулан (шаардлагатай бол амьсгалын зам хамгаалах), гадна цус алдалтыг хянаж (байгаа бол), нугасыг (нурууны гэмтэлтэй бол) хамгаална.

Гэмтлийн гаралтай шок : эмнэлзүй, оношилгоо

Цус эргэлтийн шок хамгийн өндөр нас баралттай. Гэмтлийн дараах цус алдалт 30%-40% нас баралтыг дагуулдаг бол нийт нас баралтын 50% нь 24 цагийн дотор тохиолддог. Гэмтэгсдэд сэхээн амьдруулах тусламжийг эмнэлгийн өмнөх нөхцөлд эхэлж, эмнэлэг хүртэл үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ шингэн алдалтыг хязгаарлаж эдийн перфузи, хүчилтөрөгчийг шаардлагатай бол нөхөн зорилгот түвшинд хадгалж эмнэлэгт хүргэнэ.

103 буюу Түргэн тусламж хэзээ дуудах вэ? Хүүхдэд тохиолдох эмнэлзүйн яаралтай 7 тохиолдол