Хүүхэд судлал

Эндокардиаль фиброэластоз /Endocardial fibroelastosis/

Саяхан Өмнөговь аймгийн Х.Шаравын нэрэмжит Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний Төвийн нярайн эмч шинэ төрсөн нярайд Эндокардиаль Фиброэластоз өвчнийг оношилсон нь эмгэг судлалын шинжилгээгээр батлагдсан юм. Ямар ч багажийн шинжилгээгүйгээр энэхүү ховор тохиолдох өвчнийг оношилсон явдал бол тухайн эмчийн ажлын туршлага, онолын мэдээллийн цар хүрээ ямар мундаг байгааг харуулж байгаа хэрэг билээ. Ингээд энэхүү тохиолдлоос сэдэвлэн Эндокардиаль Фиброэластоз өвчний талаарх мэдээллийг хүргэж байна.

Хялгасан хорхой буюу Цагаан хорхойтох өвчин

Хялгасан хорхой өвчин нь Enterobius vermicularis (pinworm) гэдэг үүсгэгчээр үүсдэг дэлхий дахинд өргөн тархсан шимэгч хорхойн шалтгаант өвчин юм.

Хүүхдийн Бронхиолитын тодорхойлолт, эмнэлзүй, үнэлгээ

Бронхиолит буюу эн тэргүүнд амьсгалын жижиг замыг болох амьсгалын доод замын (бронхиол) халдвар бага насны хүүхэд болон 12 -с бага сартай хүүхдүүд эмнэлэгт хэвтэх, өвчлөх нийтлэг шалтгаан юм.

Бронхиолит гэдэг нь амьсгалын доод замын халдварын улмаас шуугиант амьсгал эсвэл хэржигнүүр үүсч, амьсгалын дээд замын зовиурууд (нусхайралт гэх мэт) илэрдэг онцлогтой, хоёроос бага насны хүүхдэд тохиолддог эмнэлзүйн хам шинж юм

Хүүхдийн шок : Оношилгоо, эмчилгээ

Шок гэдэг нь амин эд, эрхтний бодисын солилцооны хэрэгцээнд нийцсэн хангалттай хэмжээний хүчилтөрөгч хүргэх чадамж алдагддаг онцлогтой цочмог үйл явц юм.

Та бүхэнд шокийн тодорхойлолт, ангилал, эмнэлзүйг тусад нь нэг сэдэв болгон хүргэсэн билээ (унших: Шок : тодорхойлолт, ангилал, эмнэлзүй)

Шок : тодорхойлолт, ангилал, эмнэлзүй

Шок гэдэг нь амин эд, эрхтний бодисын солилцооны хэрэгцээнд нийцсэн хангалттай хэмжээний хүчилтөрөгчийг хүргэх чадамж алдагддаг онцлогтой цочмог үйл явц юм. Эдийн түвшин дэх хүчилтөрөгчийн дутагдал нь эсийн хэвийн аэроб метаболизмыг үр бүтээмж муутай анаэроб метаболизм руу шилжүүлдэг.

TORCH халдвар, үндсэн ойлголт

Умайд байхдаа эсвэл төрөлтийн явцад халдвар авах нь ураг болон нярай эрт, хожуу үеийн өвчлөлд чухлаар оролцдог төдийгүй хүүхдийн эндэгдлийн ач холбогдол бүхий шалтгаан юм. TORCH перенатал халдварын үндсэн ойлголт нь ижил илрэлтэй тухайлбал тууралт болон нүдний өөрчлөлтөөр илэрдэг бүлэг 5 халдварыг ийнхүү товчлон нэрлэдэг. Эдгээр 5 халдварт дараах халдварууд багтдаг: