Нүд судлал

Нүдний торлогийн үзлэг ( шууд офтальмоскопи )

Бодит үзлэгээр хүний биед төв мэдрэлийн тогтолцоо болон судсыг зөвхөн нүдний торлогоор шууд харж болдог. Тиймээс системийн эмгэгүүд болон нүдийг эн тэргүүнд эмгэгшүүлдэг өвчнүүдийг илрүүлэхэд фундускопийн үзлэг чухал билээ.

Глаукома-ын эмгэг физиологи ба орчин үеийн оношлогоо, эмчилгээ

Дэлхий дахинд харааны алдагдал үүсгэж буй тэргүүлэх шалтгаан нь глаукома юм. Глаукома нь харьцангуй хожуу шатандаа ортол шинж тэмдэггүй байдаг тул хожуу оношлогдох нь их байдаг. Энэхүү өвчний эмгэг физиологи, оношлогоо болон эмчилгээ ерөнхийдөө тодорхой болж байгаа тул өрхийн эмч нар

Вирусын гаралтай нүдний салстын үрэвсэл /Коньюктивит/

Нүдний салстын үрэвслийн үед нүдний салст улайх /гипереми/, усархаг, салсархаг, салсархаг-идээрхэг эсвэл идээрхэг нуух гарах шинж зонхилдог.

Нүд болон нүдний аяганы гэмтэл

Объектив

Та нүд болон нүдний гэмтлийг дүгнэн нүдний мэргэжилтний яаралтай тусламж үзүүлэх шаардлагатай асуудал мөн эсэхийг тодорхойлж, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх чадвартай байх хэрэгтэй.